ตัวอย่างข้อสอบการฟัง Toeic โทอิค Part I: Photographs

ตัวอย่างข้อสอบการฟัง Toeic โทอิค Part I: Photographs

จากลิ้งค์นี้ รูปแบบข้อสอบ Toeic โทอิค ได้บอกเกี่ยวกับ รูปแบบข้อสอบว่าสอบอะไรบ้าง (การฟัง 100 ข้อ, การอ่าน 100 ข้อ)
ในหน้าโพสต์นี้ จะยกตัวอย่างข้อสอบ Toeic โทอิคมาให้ดูค่ะว่า หน้าตาเป็นอย่างไร

ข้อสอบการฟัง Listening
Part I : Photograph 10 ข้อ
ส่วนแรกของข้อสอบฟัง จะเป็นการทดสอบความเข้าใจในการดูภาพ จะมี 1 ภาพ/ต่อ 1 ข้อให้เราดูในสมุดทดสอบ เราจะได้ยินเสียงจาก CD จำนวน4 ประโยค ซึ่งเปิดให้ฟังแค่ครั้งเดียว เมื่อเราได้ฟังแล้วทั้ง 4 ประโยคแล้ว ให้เราเลือกคำตอบใน choiceที่อธิบายรายสละเอียดที่ตรงกับภาพมากที่สุดค่ะ Continue reading